Τμήμα Ποδοσφαίρου 5Χ5 Αγοριών

Το 2003, το Δ.Σ. αποφάσισε τη δημιουργία τμήματος Ποδοσφαίρου 5Χ5 & το 2014 τμήματος ποδοσφαίρου 11χ11. 

Από την έναρξη της λειτουργίας του έχουν γραφτεί εκατοντάδες παιδιά και όπως φαίνεται είναι το πιο γνωστό τμήμα Ποδοσφαίρου 5Χ5 στην περιοχή του Αιγάλεω, αφού η δουλειά που γίνεται έχει θετικά αποτελέσματα τόσο στα παιδιά, όσο και στις ομάδες που εκπροσωπούν το Σύλλογο στα διάφορα τουρνουά.

 

Το τμήμα από την περίοδο 2021-2022 και έπειτα είναι ανενεργό.