Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης του Μ.Ε.Λ.Α.Σ. Άγιος Ελευθέριος

 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

« Μ.Ε.Λ.Α.Σ ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ »

Ι.Ν Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Τέρμα Παπαναστασίου 12241 Αιγάλεω ΑΦΜ 099059312 ΔΟΥ Αιγάλεω

www.melasoagioseleutherios.gr email info@melasoagioseleutherios.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 08-05-22, ημέρα Κυριακή και ώρα 19.00 θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση του Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Λαογραφικός και Αθλητικός Σύλλογος ο Άγιος Ελευθέριος στο 6ο Ενιαίο Λύκειο  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

 

1o Θέμα : Εκλογή Προέδρου και Γεν. Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

2ο Θέμα : ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ των διοικητικών πεπραγμένων του Οικονομικού έτους 2021 (01/01/2021-31/12/2021) από το Διοικητικού Συμβούλιο, συζήτηση επί αυτών και ψηφοφορία έγκρισης του οικονομικού απολογισμού και των διοικητικών πεπραγμένων. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα οικονομικά και διοικητικά πεπραγμένα του έτους 2021.

3ο Θέμα : ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του Οικονομικού έτους 2022 (01/01/2022-31/12/2022) από το Διοικητικό Συμβούλιο, συζήτηση επί αυτών και ψηφοφορία έγκρισης του οικονομικού προϋπολογισμού του Οικονομικού έτους 2022.

4ο Θέμα : ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΓΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ του Οικονομικού έτους 2021 (01/01/2021-31/12/2021) από το Διοικητικού Συμβούλιο, συζήτηση επί αυτών και ψηφοφορία έγκρισης του.