Ανανέωση στο Γυναικείο τμήμα του Μ.Ε.Λ.Α.Σ. ο Άγιος Ελευθέριος

Επιστροφή για τη 19-χρονη gard του ΜΕΛΑΣ Ελένη Μονεβαασίου μετά τον μονοετή δανεισμό της στον Εύνικο. Η Ελένη αναμένεται να ενισχύσει τη περιφέρεια του Γυναικείου τμήματος.

Ευχόμαστε στην Ελένη υγεία και καλό πρωτάθλημα.