***Πεπραγμένα Γενικής Συνέλευσης 24-Νοεμβρίου -2013***

Πραγματοποιήθηκε η Γ.Σ. του ΜΕΛΑΣ ο Άγιος Ελευθέριος, την Κυριακή 24-11-2013 και ώρα 04:00  μ.μ. στον υπόγειο χώρο του Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.  

  1. Επικυρώθηκαν τα Πρακτικά της προηγούμενης Γ.Σ.
  2. Αναγνώσθηκε η Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. (Διοικητικά/ Οικονομικά)
  3. Αναγνώσθηκε η Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής
  4. Εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα του ΔΣ & η απαλλαγή των μελών ΔΣ για το έτος 2012-13
  5. Κατατέθηκε και εγκρίθηκε ο Απολογισμός του 2012-13
  6. Κατατέθηκε και εγκρίθηκε ο Προυπολογισμός του 2013-14
  7. Εγκρίθηκε η Ίδρυση τμήματος Ποδοσφαίρου 11χ11 & σάλας 5χ5

Η ΓΣ είχε απαρτία, τα μέλη εψήφισαν ομόφωνα & ανανέωσαν τη προσπάθεια τους για την υποστήριξη στο σύλλογο.

                                      Για το Διοικητικό Συμβούλιο          

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Πρωτ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ        ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΤΣΑΡΟΥΧΑ