Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Μ.Ε.Λ.Α.Σ. ο Άγιος Ελευθέριος

Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας ΜΕΛΑΣ ο Άγιος Ελευθέριος στο 6ο Ενιαίο Λύκειο Αιγάλεω.

Εγκρίθηκαν τα Πεπραγμένα της Προηγούμενης Διοίκησης, ο Απολογισμός του 2021 και ο Προυπολογισμός του 2022.

Στη συνέχεια ακολούθησε η διαδικασία εκλογής του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου με την εξής σειρά:

ΠPOEΔPOΣ: METAΞAΣ ΔHMHTPIOΣ

MEΛHΓEΩPΓIOY AΓΓEΛIKH , ΠETPEΛΛHΣ EMMANOYHΛ , ΓEΩPΓINHΣ NIKOΛAOΣ, TΣAPOYXA ΔIAMANTΩ, ZAΦEIPIAΔHΣ HΛIAΣ, NTIMTΣAΣ XPHΣTOΣ, ANTZOYΛATOΣ ΠETPOΣ, KOMΠOPOZOΣ ΓEΩPΓIOΣ.

ANAΠΛHPΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: ΓIANNEΛHΣ ΣTYΛIANOΣ, KYPIAKIΔHΣ ΣABBAΣ, ΠAΠAΓPHΓOPIOY ΠAΣXAΛHΣ

EΛEΓKTIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ: IΩANNIΔOY EΛENH, TΣOΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΣTPATOΣ , ΠIΦEA ΓEΩPΓIA.

Θα ακολουθήσει η συνεδρίαση του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου υπό τη προεδρία του κου Μεταξά Δημητρίου για τον ορισμό του Γενικού Γραμματέα, Ταμία, Ειδικού Γραμματέα, Αντιπροέδρου, Γενικού Αρχηγού κλπ

Καλή επιτυχία στο έργο της Νέας Διοίκησης.