Γενική Συνέλευση του Μ.Ε.Λ.Α.Σ. ο Άγιος Ελευθέριος

      Πραγματοποιήηθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση του συλλόγου, ΜΕΛΑΣ ο Άγιος Ελευθέριος, υπήρξε απαρτία και εγκρίθηκαν ομόφωνα τα πεπραγμένα του ΔΣ, ο Απολογισμός και ο Προυπολογισμός του 2018-19.