Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης του ΜΕ.Λ.Α.Σ. ο Άγιος Ελευθέριος

                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     Το Δ.Σ. του Μ.Ε.Λ.Α.Σ ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  προσκαλεί τα μέλη του στην ετήσια Γενική Συνέλευση του συλλόγου.

  H  Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου & ώρα 01:00  μ.μ. στο 6ο Ενιαίο Λύκειο Αιγάλεω επί των οδών Μίνωος και Τεμένης.

        ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞHΣ 

  1. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γ.Σ.
  2. Έκθεση  πεπραγμένων Δ.Σ. (Διοικητικά - Οικονομικά)
  3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
  4. Έγκριση πεπραγμένων & απαλλαγής του ΔΣ
  5. Κατάθεση και έγκριση Απολογισμού 2018
  6. Κατάθεση και έγκριση Προϋπολογισμού 2019
 Στη Γ.Σ. έχουν δικαίωμα ψήφου τα Μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο.

 

                                      Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ                     ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ